Home:  Toer 1  
 

Soutpan, Florisbad, Bultfontein, Wesselsbron, Hoopstad en Bloemhof

 

SOUTPAN (p376)

Agtergrond: Dit is een van die grootste soutpanne in die Vrystaat.

Toer dagboek:

05 Februarie 2007: Ons vertrek op 'n snikhete dag (35C +) vanaf Maselspoort na Bultfontein. Ons wou langs die pad graag na Soutpan en Florisbad gaan kyk, maar as gevolg van geen padaanwysers nie, het ons dit heeltemal misgery

-------------------------------------------------------------------------------------

FLORISBAD (p376).

Agtergrond: Op 'n randjie langs die soutpanne is Florisbad wat deur die eienaar Floris Venter aangel is as 'n warm mineralefontein. Mense het sedert die dae van die Voortrekkers hierheen gekom om hul lywe met die warm gasmodder te smeer.

In 1910 het 'n nuwe fontein uitgeborrel en groot hoeveelhede pre-historiese argeologiese skatte het te voorskyn gekom.

Toer dagboek:

5 Februarie 2007: Sien Soutpan se toerdagboek hierbo

-------------------------------------------------------------------------------------

BULTFONTEIN (p376 )

Agtergrond: Bultfontein se ontstaan is nou verweef met die van Hoopstad. As gevolg van twiste oor waar die dorp gebou moes word, is toe twee dorpe gestig! Die dorp het in 1938 Munisipale status gekry.

Daar is heelwat soutpanne in die distrik

Toer dagboek:

05 Februarie 2007: Bultfontein is weereens 'n verwaarloosde plattelandse dorpie. Daar is nie veel besienswaardighede nie, behalwe 'n ou sandsteengebou wat as landdroskantoor gebruik is. Dit is nou baie verwaarloos. Verder het die dorp een van die grootste graansilos in die land. Ons kon nie die klein tronkie opspoor nie, ten spyte van navrae in die dorp en "inligtingskantoor".

-----------------------------------------------------------------------------------

WESSELSBRON (376)

Agtergrond: Die dorp is in 1920 gestig en vernoem na Kommandant Cornelis Wessels van die ou Boeremagte. Die dorp l aan die spoorlyn van Klerksdorp na Bultfontein.

Besienswaardighede is 'n graansilo, een van die grootste in die Suidelike Halfrond. Baie panne is in die omgewing, en sluit in Volstruis-, Besem-, Gras-, Gans-, Geluk-,  Brak-, Pens-, en Witpan

  

Toer dagboek:

05 Februarie 2007: Ons verander van die beplande roete en ry na Wesselsbron. Ons wou graag die groot waterpanne tussen Bultfontein en Wesselsbron, waar baie vols is, sien. Ons was dan ook nie teleurgesteld nie en sien nogal baie spesies en groot getalle vols, oa die Abdim Stork (klein swart ooievaar), blou ibis, sekretarisvoel, en blou korhaan. Ons sien ook groot getalle gemsbokke en swart wildebeeste op 'n plaas by die waterpan, sonder enige wildomheining.

Die omgewing is baie mooi met kilometers en kilometers van mielielande, sonneblom en sorghum. Wesselsbron spog met een van die grootste graansilos in die Suidelike Halfrond. Geen wonder as mens al die mielielande sien nie. Die silo is so groot dit pas amper nie op 'n foto in nie (sien hierbo)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOOPSTAD (p375)

Agtergrond: Die dorp l aan die Vetrivier wat by die dorp in die Bloemhofdam loop. Die dorpstigting het in 1862 begin en die dorp is eers in 1876 geproklameer. Die aanvanklike naam was Hauptstad, ter ere van A P Haupt wat die dorp opgemeet het. Die naam is later verander na Hoopstad aangesien Haupstadt letterlik "Hoofstad" beteken het .

 

Toer dagboek:

05 Februarie 2007: Hoopstad is ook 'n klein plattelandse dorpie. Die NG Kerk is blykbaar die beste voorbeeld van sandsteen argitektuur in die land.

Op die kerkgronde is 'n borsbeeld van Japie Greyling, 'n 10 jarige boereheld wat geweier het om aan die Engelse Kaptein te vertel waar die boeremagte was. Selfs toe hy teen 'n muur staangemaak is met soldate wat hul gewere op hom rig. Die storie is hierbo op die foto

----------------------------------------------------------------------------

BLOEMHOF (p320)

Agtergrond: is in 1864 op die plaas Klipfontein aangel. Die naam kom glo van ene John Barclay, wat dit na sy dogter se pragtige blomtuin vernoem het.

Besienswaardighede sluit in die ou diamantdelwerye, en drie natuurreservate, die Bloemhofdam, die Sandveld en die S A Lombard Wildreservaat.

Toer dagboek:

05 Februarie 2007:

Ons ry met 'n byna onbegaanpare pad vir 4km om by die Sandveld natuurreservaat te kom. Hul wou h ons moet R200 betaal om 'n staanplek met krag te kry. Ons weier en ry terug - maar nie voor ons nie die dak van die motorhome beskadig omdat die ingangsdak te laag is! Baie die moer in is ons daar weg. Wat 'n skande op die Vrystaat Provinsiale Administrasie.

Ons is toe verder na Bloemhof, en oornag by Die Oord, 'n tweederangse karavaanparkie wat op die Vaalrivier se oewer gele is. Met bietjie verbeeldding en geld kan dit 'n pragtige karavaanpark wees.

Die Bloemhofdam is baie groot en dam die Vaalrivier op. Ons kon nie glo dat daar nie beter karavaangeriewe by die dam is nie.

Die dorp is 'n groterige plattelandse dorp met nie veel te sien nie. Die omgewing is egter baie mooi 

 Tuisblad       Volgende